GIS for Soil and Water Conservation

Protierozní kalkulačka


Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům, farmářům a poradcům zemědělců relevantní informace a nástroje na účinné řešení protierozní ochrany na erozně ohrožených plochách zemědělské půdy konkrétních půdních bloků evidovaných v LPIS (registr zemědělské půdy).


Privátní poradci zemědělců mohou pomocí protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vypočítat erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5 (Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy: minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze, dříve GAEC 2), ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Proškolení poradci tak mohou zajistit odbornou metodickou pomoc zemědělcům a farmářům při řešení protierozní ochrany.


Protierozní kalkulačka vychází z aktuálních poznatků Výzkumu a vývoje k tématu. Při zpracování byly použity rozsáhlé datové sady a pro uživatele tak bude zajištěn přístup k nezkresleným a aktuálním informacím.