GIS for Soil and Water Conservation

Ke stažení


1)   Příručka ochrany proti vodní erozi, r. 2014


Jedná se o 2. aktualizované vydání, které si klade za cíl poskytnout nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak hospodařit v souladu se standardem GAEC 2. Oproti prvnímu vydání příručky z roku 2011 je nově v příručce doplněna kapitola o větrné erozi a informace o protierozních opatřeních ve speciálních kulturách a v ekologickém zemědělství. Dále je zde kapitola věnovaná postupu při výstavbě protierozních opatřeních technického charakteru.

2)   Nabídka mapových a datových produktů


Mapy jsou výstupem řešení aktivit výzkumu a vývoje. Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat KPP. Katalog map je platný od roku 2016.

3)   Ceník služeb


Aktuální ceník služeb VÚMOP, v.v.i. včetně cen za datové vrstvy (od dubna 2016).