GIS for Soil and Water Conservation

Komplexní průzkum půd


Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd, během kterého bylo na území bývalé ČSSR od roku 1960 do roku 1972 na ploše 7,2 milionu ha zemědělské půdy vykopáno cca 700 000 sond a provedeno cca 2 000 000 půdních rozborů. Na ČR připadá celkem kolem 400 000 sond, které jsou aktuálně předmětem zpracovávání.