GIS for Soil and Water Conservation

Souhrné mapy VÚMOP


Souhrnné mapy VÚMOP je aplikace, která obsahuje všechny relevantní mapové podklady týkající se zemědělské půdy: jejich vlastností, ohrožení vodní a větrnou erozí, ochranných opatření, evidence erozních událostí a jiné. Součástí je detailní popis vrstev, kterých je do třiceti.