GIS for Soil and Water Conservation

Monitoring eroze zemědělské půdy


Monitoring eroze zemědělských půd – je specializovaná aplikace, určena pro evidenci erozních událostí na zemědělské půdě. Jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (tehdejší Ústřední pozemkový úřad) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i) vznikl v roce 2011. Účelem tohoto projektu je sběr a evidence informací o erozních událostech na zemědělské půdě a jejich vyhodnocování.


Hlavní myšlenkou je vytvoření prostorové databáze erozních událostí, která bude zdrojem informací a dat pro vyhodnocování a modelování erozních procesů, pro návrh preventivních opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění negativních důsledků těchto událostí.


Evidenci událostí provádí pracovníci Státního pozemkového úřadu. VÚMOP, v.v.i. je odbornou organizací, která je v systému monitoringu pověřena správou prostorové databáze, provozováním webového portálu monitoringu, vedením systému evidence monitorovaných událostí, analýzou příčin vzniku a statistickým vyhodnocováním informací o evidovaných událostech a navržených opatřeních.