GIS for Soil and Water Conservation

Výpočet bilance uhlíku


Stránky kromě obecných informací o významu půdy, resp. její organické složky, poskytují uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance na libovolném bloku orné půdy.


Půdní organická hmota tvoří pouze malou součást půdy, významem má však toto množství zásadní dopad. Díky optimálnímu obsahu a kvalitě půdní organické složky je kladně ovlivněn koloběh prvků (sorpce/uvolňování živin do půdního roztoku), je podpořena biologická činnost (význam pro strukturotvornost a nepřímo o fyzikální stav půdy), optimalizuje se fyzikální stav půdy (infiltrace a retence vody, ale i požadované provzdušnění) apod. Z tohoto důvodu je třeba hospodařit tak, aby se přirozené úbytky půdní organické hmoty vyrovnaly a v dlouhodobém horizontu nedocházelo k pozvolnému, ale stálému snižování obsahu půdní organické hmoty. Péče o půdu samotnou a její organickou součást je klíčem k udržitelnému hospodaření také v budoucnu. Půda nám byla svěřena do péče a je naší povinností předat ji dalším generacím nepoškozenou, schopnou plnit veškeré své funkce.