GIS for Soil and Water Conservation

Služby


V rámci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je nabízena řada služeb, které můžeme potenciálním partnerům či zákazníkům nabídnout. Většinu informací k poskytovaným službám lze získat na stránkách webové prezentace ústavu.

V oblasti poskytování a zpracování prostorových dat VÚMOP, v.v.i. nabízí několik služeb, mezi které patří zejména poskytování dat a informací ze systému SOWAC GIS a analýza a zpracování prostorových dat.

Poskytování dat ze systému SOWAC GIS

Laboratoř SOWAC GIS zajišťuje poskytování tematických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS. Jedná se např. o data ohroženosti území vodní a větrnou erozí, komplexního průzkumu půd, hydrologických charakteristik a další. Kompletní přehled nabízených analogových a digitálních dat najdete v ceníku služeb v části poskytování dat. Ukázky digitálních dat ve formě mapových výstupů najdete v katalogu nabízených mapových a datových produktů. Z těchto dat je možné připravit mapové výstupy v požadovaném převedení a mapovém měřítku. Mnoho dat je již zpřístupněno online zde na geoportálu SOWAC-GIS, kde jsou k dispozici k nahlížení zcela zdarma. K dispozici je přehledný katalog mapových a datových produktů a ceník. Více informací získáte na adrese .


Podmínky pro poskytnutí dat pro účely studentských prací je definováno závaznými předpisy.

Prohlížecí služby

VÚMOP, v.v.i. prostřednictvím svého geoportálu nabízí některá tematická geografická data formou mapových služeb. Tyto služby je možné využít ve vlastních softwarových aplikacích (tzv. tlustých klientech) pro jejich zobrazování a další práci s nimi. V současné době jsou data nabízena prostřednictvím služeb WMS. Více v sekci prohlížecí služby.

Analýzy a zpracování dat

Laboratoř SOWAC GIS v rámci podpory geografického informačního systému o půdě - SOWAC GIS nabízí služby spojené s analýzou a zpracováním geografických dat a dat dálkového průzkumu Země (DPZ), konverze reprezentací a formátů geografických dat a transformace souřadnicových systémů apod. Dále nabízí služby spojené s nasazením a rozšířením funkcionality aplikací systému SOWAC GIS, vytvářením mapových projektů na mapovém serveru SOWAC GIS podle specifikace koncového uživatele apod. Více informací získáte na adrese .


Se zpracováním a analýzou prostorových dat máme bohaté zkušenosti - více v sekci reference.