GIS for Soil and Water Conservation

Prohlížecí služby


VÚMOP, v.v.i. prostřednictvím svého geoportálu nabízí některá tematická geografická data formou mapových služeb. Tyto služby je možné využít ve vlastních softwarových aplikacích (tzv. tlustých klientech) pro jejich zobrazování a další práci s nimi. V současné době jsou data nabízena prostřednictvím služeb WMS

WMS služby

WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových dat ve formě rastrových výstupů v prostředí internetu. Tyto služby pracují na principu klient-server, kdy klient (GIS software) pošle požadavek na server a výsledně jsou mu vrácena obrazová data, zobrazující tematické geografické informace nebo mapovou kompozici. Obrazová data mohou být poskytována v různém formátu (jpeg, tiff, png) a souřadném systému dle specifikace konkrétní služby. Prohlížecí WMS služby na geoportálu VÚMOP, v.v.i. jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0.

Poskytované WMS služby jsou poskytovány ve formátech jpeg, png a gif a podporují souřadnicové systémy: S-JTSK (102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM (33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035)

V současné době jsou spuštěny následující bezplatné služby:

Větrná eroze půd ČR

Popis: Mapová služba nabízí tematické vrstvy k vodní a větrné erozi zemědělských půd v ČR.
lokalizace služby: http://wms.vumop.cz/public/eroze.php
verze WMS služby: 1.3.0
Jednotlivé vrstvy:
  • Potenciální ohrožení ZPF větrnou erozí
  • Potenciální ohrožení orné půdy větrnou erozí
Podmínky užití / cena: Služba je poskytována bezplatně.
Prohlížení dat: Mapové projekty Vodní eroze a Větrná eroze
GetCapabilities: informace o službě | xml

Monitoring eroze zemědělské půdy

Popis: Mapová služba nabízí náhled na lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi Monitoring eroze zemědělské půdy. Dostupné vrstvy jsou rozlišeny na události v aktuálním roce a v předešlých letech.
lokalizace služby: http://wms.vumop.cz/public/udalosti.php
verze WMS služby: 1.3.0
Jednotlivé vrstvy:
  • eroze - lokalizace
  • eroze - zákres
  • sesuv - lokalizace
  • sesuv - zákres
Podmínky užití / cena: Služba je poskytována bezplatně.
Prohlížení dat: Mapový projekt Monitoring eroze zemědělské půdy
GetCapabilities: informace o službě | xml