GIS for Soil and Water Conservation

Vítejte na Geoportálu SOWAC-GIS

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky a provozuje jej Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších vědeckých poznatků do praxe. Geoportál nabízí informace v podobě mapových projektů a speciálních aplikací, z nichž některé jsou volně přístupné k nekomerčnímu využití, jiné jsou určeny pouze registrovaným uživatelům.

Veřejné mapové projekty
Tento projekt je veřejný.
Souhrnné mapy VÚMOP
Mapy vlastností zemědělské půdy, ohrožení vodní a větrnou erozí, ochranných opatření, evidence erozních událostí, mapové vrstvy a projekty na jednom místě.
Aplikace
Tento projekt je veřejný.
RESTEP
Vhodnost vytvoření obnovitelných zdrojů energie v lokalitě.
Tento projekt je veřejný.
Protierozní kalkulačka
Výpočet erozní ohroženosti půdy a tvorba návrhu jejího omezení.
Tento projekt je veřejný, zvýšená práva mají pověření pracovníci monitoringu.
Monitoring eroze
Hlášení evidence a vyhodnocování erozních událostí.
Tento projekt je veřejný, zvýšená práva mají pověření pracovníci MZe a SPÚ.
Statistická ročenka eroze
Statistiky a mapy o zemědělské půdě a ohroženích půdy.
Tento projekt je veřejný.
eKatalog BPEJ
Základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ.
Tento projekt je veřejný.
WAKPP
Webový archiv dat komplexního průzkumu půd.
Tento projekt je veřejný.
Výpočet bilance uhlíku
Bilance uhlíku podle struktury osevního postupu.
Tento projekt je veřejný.
IS melioračních staveb
Přehled zaznamenaných melioračních opatření v ČR.
Tento projekt je veřejný.
Povodí řeky Jihlavy
Ochrana půdy a vody v povodí. Mapy s rozbory a návrhy opatření.
Mapové projekty pro podporu výzkumu
Tento projekt je veřejný.
Zranitelnost podzem. vod
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod.
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
Půdy vhodné k zalesnění
Projekt zabývající se vhodností zemědělských půd k zalesnění.
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
Systém ochrany půd
Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova.
Mapové projekty pro podporu další a jiné činnosti
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
Aktualizace BPEJ
Podklady k aktualizaci BPEJ.
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
DZES
Dobrý zemědělský a environmentální stav - Podklady pro aplikaci DZES 5.
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
TPEO
Technická protierozní opatření provedená v roce 2012.
Tento projekt je neveřejný, práva na přístup mají pouze pověření uživatelé.
MBIS
Metainformační bonitační informační systém: podpůrný prostředek bonitace.