GIS for Soil and Water Conservation

Aktuality

7. 4. 2016 - Souhrnné mapy VÚMOP

Mapové projekty a mapové vrstvy zemědělské půdy nyní na jednom místě a v moderním prostředí.

10. 2. 2016 - Meliorační stavby pro veřejnost

IS melioračních staveb (ISMS) zobrazující prvky odvodnění a závlah je přepracován a nyní zcela přístupný veřenosti.

13. 1. 2016 - 2. aktualizace Statistické ročenky

Statistická ročenka Půdní služby byla doplněna o nejaktuálnější data a byly jí přidány nové funkce.

21. 10. 2015 - Aktualizace Statistické ročenky

Statistická ročenka Půdní služby byla doplněna o nejaktuálnější data a byly jí přidány nové funkce.

18. 3. 2015 - BPEJ pozemků po ruce

Při Nahlížení do katastru nemovitostí jste u zemědělských pozemků mohli donedávna vidět výměry kódu BPEJ, který jste si museli pracně vyhledávat, pokud vás zajímalo, co daný kód vlastně znamená. Spoluprací VÚMOP, v.v.i. a ČÚZK se nyní jedním kliknutím dostanete na detailní a přesné informace o hodnotách BPEJ pozemku.

11.11.2014 - Statistická ročenka Půdní služby

Vydali jsme aktuální Ročenku půdní služby zaměřenou na erozi půdy, nyní s moderním mapovým prostředím.

27. 11. 2014 - Nový IS hydromelioračních staveb 2

Od listopadu započal vývoj nové verze Informačního systému hydromelioračních staveb 2. Nový systém bude pracovat na základě otevřené javascriptové knihovny OpenLayers, která pomáha zobrazovat mapové podklady pomocí webového prohlížeče. Nově bude doplněna techncká dokumantace a rastrové mapy včetně map vektorových k jednotlivým dostupným meliorovaným okresům, které ještě nebyly prezentovány v digitální podobě. Dostupná data bude možné porovnávat se standartními podkladovými mapami jako je ortofo nebo katastrální mapa. O dokončení aplikace Vás budeme včas informovat.

19. 11. 2014 - GIS Day ve VÚMOP

Dne 19.11.2014 Proběhl GIS Day, do kterého se poprvé zapojil náš ústav. Zájemci mohli navštívit vybraná pracoviště oddělení Půdní služby na Zbraslavi. Představili jsme práci našich geoinformatiků jak v oblasti ochrany půdy, tak i v dalších projektech na kterých jsme se podíleli.

22. 10. 2014 - Konference ESRI

Členové oddělení Půdní služby se účastnili konference ESRI, kde prezentují své výsledky práce v rámci SOWAC-GIS. Jejich prezentaci můžete vidět v podobě nejnovějších přípěvků v Galerii posterů.

10. 10. 2014 - Projekt RESTEP uvolněn

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice je přístupná veřejnosti.

19. 9. 2014 - Nová verze protierozní kalkulačky

Veřejná aplikace Protierozní kalkulačka byla nahrazena novou, výrazně vylepšenou vezí.

10. 9. 2014 - Seminář Autorské právo & Open data

Naši členové se zúčastnili semináře, který pojednává o aktuální problematice v geoinformatice týkající se autorských práv, open dat a přístupu k nim.

18. 6. 2014 - Průvodní zprávy ve WAKPP

Do Webového archivu Komplexního průzkumu půd přibyly Průvodní zprávy, které jsou zásadní částí materiálů pořizovaných v rámci KPP.

13. 1. 2014 - Nový WAKPP

Webový archiv Komplexního průzkumu půd byl výrazně přepracován a aktualizován. Umožní nyní pohodlnější prohlížení v novém grafickém hávu.

28. 2. 2014 - Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy

Díky této mapové službě si může uživatel zobrazit ve vlastních softwarových GIS aplikacích lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi monitoringu eroze zemědělské půdy.

19. 1. 2014 - WMS k monitoringu eroze zemědělské půdy

Cílem služby je poskytnutí informací o zaznamenaných erozních událostech široké laické i odborné veřejnosti. Lokalizace služby: http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/udalosti.asp

1. 9. 2013 - Konference GIS ESRI v ČR

Tradiční konference pořádaná společností Arcdata Praha se uskuteční 13. - 14. listopadu 2013 v kongresovém centru Prahu - http://www.arcdata.cz/akce/konference/

23. 6. 2013 - Konference GIS Ostrava 2014

Tradiční konference GIS Ostrava se uskuteční 27. - 29. ledna 2014 v nová aule VŠB-TUO, v Ostravě, téma letošní konference: Geoinformatika v pohybu - http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/

5. 3. 2013 - Informace o vzniku Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil svoji činnost dne 1. 1. 2013. Je zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Nový úřad spojil agendy, které vykonávali pozemkové úřady a Pozemkový fond ČR. Organizační zajištění provozu webové portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“ bude zajištěno v návaznosti na schválený „Organizační řád Státního pozemkového úřadu“, který vstoupil v účinnost dne 1. 2. 2013.

1. 12. 2012 - Spuštění nového portálu: Monitoring sucha

1. 12. 2012 - Dokončení statistické ročenky pro rok 2012

24. 10. 2012 - Konference geografických informačních systémů Esri