GIS for Soil and Water Conservation
APLIKACE

Půda v mapách

Mapy vlastností zemědělské půdy, ohrožení vodní a větrnou erozí, ochranných opatření, evidence erozních událostí.

Limity využití půdy

Nástroj sloužící k ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy.

Protierozní kalkulačka

Výpočet erozní ohroženosti půdy a tvorba návrhu jejího omezení.

Kalkulačka vláhové potřeby

Určení vláhové potřeby a závlahového množství zemědělských plodin.

eKatalog BPEJ

Základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ.

WAKPP

Webový archiv Kompletního průzkumu půd obsahuje záznamy z prvního moderního průzkumu půd na území bývalé ČSSR.

KPP

Mapová část WAKPP zobrazuje kolem 400 000 sond na území ČR.

Monitoring eroze

Hlášení evidence a vyhodnocování erozních událostí.

Půda v číslech

Statistiky a mapy o zemědělské půdě a ohroženích půdy.

IS melioračních staveb

Přehled zaznamenaných melioračních opatření v ČR.