GIS for Soil and Water Conservation

O metadatech


V rámci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy je cílem aktivní zajišťování a využití metadat nejen v prostředí ústavu jako takového, ale také jejich publikování za účelem postupného zefektivnění a zkvalitnění práce s informacemi pro uživatele.

K vytváření a údržbě metadat prostorových dat jsou ve VÚMOP, v.v.i. využívány nástroje ESRI ArcGIS (ArcCatalog). Formátem popisu metadat je ArcGIS metadata, který podporuje výstup metadatového profilu dle směrnice INSPIRE. Správa a distribuce metadat formou www katalogové služby je zajištěna metadatovým katalogem MICKA (Metainformační KAtalog) firmy Help Service Remote Sensing s.r.o.

MICKA je kompatibilní s normami závaznými pro budování Evropské infrastruktury prostorových informací (INSPIRE).

Vlastnosti metadatového katalogu MICKA

 • podpora ISO 19115 / 19119 / 19139 (metadata prostorových dat a služeb)
 • podpora ISO 15836 (metadata Dublin Core)
 • podpora OGC CSW 2.0.2 (katalogová služba)
 • podpora metadatového profilu INSPIRE
 • vytváření uživatelských profilů metadat
 • webové prostředí pro editaci metadat
 • vícejazyčné prostředí
 • kontextová nápověda
 • importy metadat z programu ESRI ArcCatalog, ISO 19139, starého standardu ISVS (MIDAS),exporty
 • mapový prohlížeč pro vytváření mapových kompozic na základě webových služeb
 • správa katalogu objektů (feature katalogů) pro popis jednotlivých objektů datové sady a jejich atributů (ISO 19110)
 • podpora tematických a prostorových slovníků (thesaurus, gazetteer)
 • on-line propojení s thesaurem EEA GEMET
 • zobrazení změn pomocí RSS kanálu
 • úprava vzhledu a funkčnosti pomocí uživatelských šablon
 • hromadná kontrola kompatibility záznamů se standardem INSPIRE