Aktuality


15. 10. 2018

Atlas Povodí Vltavy ukazuje zdroje zemědělského znečištění vod na území spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy. Jedná se o povrchové znečištění často spojené s erozí a splaveninami a podpovrchové spojené s transportem živin a pesticidů.

13. 8. 2018

Mapové podklady pro hodnocení rizik větrné eroze jsou nově dostupné na našem Geoportálu. Klimatická data představují vrstvy rizika výskytu přísušků a kritických povětrnostních podmínek. Vyzkoušejte si aplikaci Řízení rizika větrné eroze.

11. 6. 2018

Spouštíme Geoportál SOWAC-GIS v novém hávu. Přehledný a efektivní vzhled jistě zpříjemní práci.

28. 5. 2018

Vytvořili jsme řadu videonávodů, jak pracovat s Protierozní kalkulačkou. Všechny díly jsou k dispozici na našem YouTube kanálu .

24. 5. 2018

Přidali jsme Zásady ochrany osobních údajů pro geoportál a webové stránky VÚMOP, v.v.i.


O geoportálu


Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky. Je provozován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších výsledků vědy a výzkumu do praxe. Nabízí informace v podobě mapových projektů a specializovaných aplikací. Cílovými skupinami uživatelů jsou především: zemědělci, akreditovaní poradci MZe, státní správa a samospráva, uživatelé z akademické sféry a široká odborná veřejnost.

Název SOWAC-GIS vychází z anglického názvu - Geographic Information System for Soil and Water conservation tedy Geografický informační systém ochrany půdy a vody.

Mapové projekty jsou obsahově zaměřeny především na prezentaci aktuálních i historických informací o půdě, vodě a krajině v podobě map, grafů a tabulek. Do této skupiny je možné zařadit: Půda v mapách, Půda v číslech, eKatalog BPEJ, Informační systém melioračních staveb (ISMS), Zranitelnost podzemních vod, Webový archiv Komplexního průzkumu půd (WAKPP), Mapová část WAKPP apod.

Specializované aplikace zase nabízí nástroje pro podporu rozhodování v oblasti obecné ochrany zemědělské půdy, protierozní ochrany a optimalizace využití zemědělské půdy. Do této skupiny je možné zařadit aplikace: Limity využití půdy, Protierozní kalkulačka, Monitoring eroze, RESTEP apod.

Převážná část informaci Geoportálu je volně dostupná všem uživatelům k nekomerčnímu využití, zbylá část informací je určená pouze registrovaným uživatelům.


WMS


WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových dat ve formě rastrových výstupů v prostředí internetu. Tyto služby pracují na principu klient-server, kdy klient (GIS software) pošle požadavek na server a výsledně jsou mu vrácena obrazová data, zobrazující tematické geografické informace nebo mapovou kompozici. Obrazová data mohou být poskytována v různém formátu (jpeg, tiff, png) a souřadném systému dle specifikace konkrétní služby. Prohlížecí WMS služby na geoportálu VÚMOP, v.v.i. jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0.

Poskytované WMS služby jsou poskytovány ve formátech jpeg, png a gif a podporují souřadnicové systémy: S-JTSK (102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM (33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035)


V současné době jsou spuštěny následující bezplatné služby:

Větrná eroze půd :


Monitoring eroze zemědělské půdy: